Bingo

Här hittar du lite information om bingo, där det vanligtvis spelas om kontanta pengar eller andra fina priser. Det kan vara allt från resor till mindre priser, beroende på hur stora insatserna och omsättningen.

Bingo – Spel där slumpvisa siffror

Bingo är ett spel där slumpvisa siffror dras och spelarna markerar dessa på spelbrickor med förtryckta siffror i ett rutmönster. Den första person som har en spelbricka med ett visst mönster, till exempel en rad, ropar ”Bingo!” för att signalera sin vinst.

Bingo Sverige

Bingo introducerades i Sverige av idrottsklubben Gunnarstorps IF, som höll det första bingopartiet hösten 1961. Idag finns cirka 100 bingohallar i Sverige. Samtliga hallar har ideella föreningar som förmånstagare och drivs oftast av serviceföretag som består av flera föreningar eller enskilda näringsidkare. De flesta föreningar bedriver idrottsverksamhet och ett av kriterierna för att medverka är att föreningarna har en omfattande ungdomsverksamhet, och medlemmar mellan 7 och 20 år är ett viktigt kriterium.

Länsstyrelsen utfärdar lotteritillstånd, sköter kontrollen och beslutar vilka föreningar som får vara förmånstagare och godkänner avtal. Bingohallarna delar ut hundratals miljoner varje år direkt till det lokala föreningslivet. Sedan bingoverksamheten startade i Sverige på 1960-talet har den genererat över 10 miljarder kronor i nettobehållning. Dessa pengar är och har varit avgörande för många föreningars överlevnad. I takt med minskade bidrag och besparingar i stat, landsting och kommuner kommer bidragen från bingoverksamheten att spela en allt viktigare roll.

Högsta kontantvinsten uppgår till ett basbelopp med undantag för vissa speciella arrangemang, som till exempel riksbingo då man spelar samtidigt i flera hallar, varvid vinsten kan gå upp till 100 000 kronor.

Utöver det traditionella bingospelet förekommer det även spel på så kallade värdeautomater i de flesta bingohallar. Detta sker i samarbete med Svenska spel, vilket borgar för att kontrollen på automatspelet är lika bra som på bingo spelet. Den traditionella bingon står dock för huvuddelen av den totala omsättningen.

I hela Sverige spelar över en halv miljon människor regelbundet bingo. I England och USA är spelet ännu större. Där finns bingohallar som rymmer flera tusen personer.

Gåbingo eller promenadbingo

Gåbingo eller promenadbingo är en variant av Bingo där man istället för att sitta ned i ett rum istället går en promenad utomhus och passerar olika skyltar där bingonumrena finns uppsatta. Syftet är att uppmuntra till motion och utevistelser i kombination med att föreningen drar in pengar. Gåbingon introducerades av Korpen Timrå 1969.

Spela bingo i bilen

Bilbingo är en variant av bingo som spelas i egna bilar parkerade på parkeringsplatser. Istället för att ropa så tutar den som får bingo, varpå bingopersonalen söker upp vinnaren och kontrollerar siffrorna.

Pengar till idrotten

Bingo är även ett sätt att stöda den svenska föreningslivet. Efter det att spelvinsterna är utdelade, går flera hundra miljoner kronor till det lokala föreningslivet varje år. De allra flesta är idrottsföreningar med ungdomsverksamhet. Men det finns också andra ideella föreningar, som får ta del av pengarna. Under den senaste tioårsperioden har Bingospelet genererat över 10 miljarder kronor till föreningslivet. Många föreningar skulle inte överleva utan intäkterna från Bingon.

Bingo är datoriserat

Bingospelet är helt datoriserat. Bingonumren dras av en slumpgenerator och alla uppgifter lagras i en dator, som sedan kontrolleras av länsstyrelsen. Bingobrickorna trycks av några få godkända tryckerier och alla brickor registreras med uppgift om vilka brickor som respektive hall har fått.

Svebico – Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation

Svebico, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, grundades 1980 och representerar över 80 % av Sveriges bingohallar. Svebico är bland annat remissinstans i olika utredningar och samarbetar med myndigheter och andra organisationer, till exempel Riksidrottsförbundet.

Svebico verkar också för att bingospelet ska få gynnsamma förutsättningar och för att folkrörelsernas del av den totala spelverksamheten ska öka. Svebico ordnar även utbildningar på alla nivåer för bingoarrangörerna. Detta för att bingoverksamheten ska fortsätta att skötas på ett seriöst och kompetent sätt.

Internet Bingo

Bingo finns numera även på Internet, online bingo, med samma regler som i det traditionella bingospelet och med vinnarchanser avhängigt av hur många bingobrickor spelaren har köpt, samt av hur många brickor det är med i spelet allt som allt.

Får en spelare bingo får spelaren en vinst i form av ett större eller mindre penningbelopp, som sätts in på spelarens onlinebingokonto. Detta konto upprättas så snart spelaren registrerar sig som ny medlem av en onlinebingohall.

Internetbingo ger också användarna möjlighet att mötas och chatta kring deras upplevelser i anslutning till onlinebingo. Chatten finns till för att främja känslan av gemenskap och samspel mellan onlinebingospelarna. Onlinebingochattrum har ofta sitt helt egna språk. Det är således sedvanligt för spelarna att lyckönska varandra med bemärkningar som ”WTG” (Way To Go). Är man i ett chattrum i en onlinebingohall kommer man också att möta chattmoderatorer. Dessa är ansatta av onlinebingohallen för att skapa en god och trevlig stämning i chattrummet med hjälp av dialog med spelarna. Chattmoderatorerna delar också ut så kallade chattvinster till de spelare som är i chatten.

Internetbingon erbjuder också ytterligare spel utöver de som bingon erbjuder. Internetbingon har fått sin anhängarskara även i Sverige. Ofta har bingorummen på Internet olika sidospel som spelarna kan roa sig med under tiden som de väntar på att bollarna skall trilla ner.

Bingo chatten

Bingosidor på Internet jobbar för att det ska vara så mycket liv och rörelse som möjligt i chatten. De vill att folk ska ha så trevligt som möjligt och därav spela mer. Ett sätt som bingosidorna använder sig av för att skapa detta är chattspel. Chattspelen administreras av bingosidornas personal, så kallades chattvärdar eller chattmoderatorer, som brukar finnas i bingorummen under de mest aktiva timmarna. Priserna varierar men ligger oftast runt 10-20 kr per spel och varje spel brukar pågå under en bingorunda.

Chattvärdarna är vanligtvis anställda av bingorummen och har dels som uppgift att hålla i chattspelen men finns även till för att bidra med en trevlig stämning i chatten och för att svara på spelarnas frågor.